• Bouwkosten management 01

Bouwkosten Management

Bouwkosten Management

Een bouwproject zal gerealiseerd moeten worden binnen een vooraf bepaald budget.
Helaas komen in de praktijk budgetoverschrijdingen maar al te vaak voor.
Oorzaak hiervan is vaak het ontbreken van een goed Programma van Eisen. Ook een onvolledige stichtingskostenopzet (STIKO) of een onjuiste bepaling van bouwkosten zien we vaker als reden hiervoor.
Al vanaf de initiatief fase is het raadzaam om een ervaren bouwkostendeskundige te raadplegen. Stichtingskosten moeten in elke projectfase worden bijgesteld,  mogelijke planaanpassingen kunnen het gevolg zijn van een budgetoverschrijding. Het financiële voordeel van vroegtijdige planaanpassingen is effectiever dan achteraf bezuinigen.

Projecten van klein tot groot, woningbouw-horeca-hotels-kerken-winkelcentra-parkeergarages-kantoorgebouwen. Met veel enthousiasme werken wij aan elk project.
Allerlei soorten bouwprojecten zoals nieuwbouw, verbouw, totaalrenovatie, restauratie of onderhoud behoren tot de mogelijkheden.

JORY Bouwadvies werkt met eigen kengetallen, elementenbegrotingen en elementenopbouw. Alle getallen worden per project bijgesteld indien nodig. Een zelf samengestelde database zorgt ervoor dat onze kostenramingen bij vele projecten hun kwaliteit hebben bewezen.

Een kwalitatief goede begroting samenstellen alsook mogelijke alternatieve oplossingen aandragen vraagt veel praktisch inzicht en kennis.
Beide vennoten hebben meer dan 25 jaar ervaring, opgedaan in de praktijk.