• Bouwkosten management 01

DO elementenbegroting

Aan de hand van een definitief ontwerp (DO) en het Programma van Eisen bepalen wij  middels een elementenbegroting de bouwkosten. De elementen worden ingedeeld volgens NL-Sfb-codering met clustering volgens NEN 2634.

Door de aanwezige details goed af te prijzen krijgen we een betrouwbare aanneemsom.
Dit is maatwerk per project en vergt inzicht en kennis van bouwmethodieken.

In deze fase moet het plan geoptimaliseerd worden door het tijdig herkennen van vaak te dure oplossingen. Aanpassingen kosten nu minder geld en brengen meer op dan in een latere fase.