• Bouwkosten management 01

Investeringskosten

Investeringskosten / stichtingskosten stellen wij het liefst zo uitgebreid mogelijk op. Een goed Programma van Eisen is hiervoor de basis.
Alle kosten worden in overleg met de opdrachtgever op volledigheid en juistheid doorgenomen.

Elke opdrachtgever wil vaak andere specifieke rapportages laten opstellen bij een bouwproject. Planschade, controle op brandveiligheid-ventilatie en noem maar op.
Samen met de opdrachtgever inventariseren we de gewenste rapportages.
De opgestelde stichtingskosten vormen zo een betrouwbaar vertrekpunt.

De bouwkosten bepalen wij middels kengetallen of een bouwdelenraming. Kengetallen stellen we zelf samen uit inschrijf- of directiebegrotingen van gerealiseerde werken.