• Bouwkosten management 01

Meer- minderwerk

Meer - minderwerk wordt door ons getoetst aan de hand van de gespecificeerde inschrijfbegroting en contractstukken.
Bij nieuwe onderdelen toetsen we de bijbehorende offertes of we vragen deze zelf op.

Hierbij wordt uiteraard ook gekeken of het meer- minderwerk terecht is volgens de geldende contractstukken. 

JORY Bouwadvies stelt alternatieven voor welke prijstechnisch voordeliger kunnen zijn.