• Bouwkosten management 01

Meerjaren Onderhoudsbegroting

Een meerjaren onderhoudsbegroting kan door ons opgesteld worden op basis van een initiële opname van het betreffende pand. Hierbij wordt  geïnventariseerd welke elementen onderhoud behoeven of vervangen dienen te worden. De eventuele gebreken en/of noodzakelijke onderhoudsactiviteiten worden vastgelegd in een onderhoudsrapport, waarbij aanvullend een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) wordt opgesteld.

In deze MJOB worden de onderhoudsactiviteiten ingedeeld conform de NL-Sfb codering. Indien gewenst kan ook een andere codering als maatwerk voor uw organisatie worden toegevoegd. Ook een verdere onderverdeling van de kosten voor bijvoorbeeld preventief- en planmatig onderhoud is mogelijk. De hoeveelheden worden bepaald aan de hand van voorliggende bestektekeningen en/of inmeting ter plaatse en/of aan de hand van opgegeven hoeveelheden. De onderhouds- of vervangingskosten van een onderdeel worden vastgesteld op basis van bij ons bekende eenheidsprijzen of prijsopvraag bij leveranciers en/of onderaannemers. 

De reguliere onderhoudscyclussen worden bijgesteld naar aanleiding van de lokale situatie of typisch gebruik van het gebouw. Een vloerbedekking slijt immers sneller in de gang van een verzorgingstehuis dan in een noodtrappenhuis. De MJOB geeft zowel de totale onderhoudskosten als de gemiddelde jaarkosten. De MJOB wordt meestal opgesteld voor een periode van 10, 20 of 25 jaar.

Indien gewenst kan JORY Bouwadvies ook de daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud voor u regelen.