• Bouwkosten management 01

NEN 2580 metingen

Bruto vloeroppervlak (BVO) en bruto inhoudsberekening (BI) worden berekend conform de NEN 2580.
Indien nodig wordt ook de verhouding geveloppervlak t.o.v. vloeroppervlak bepaald. Ook het bebouwd- (BO) en onbebouwd oppervlak worden conform de voorschriften in deze NEN bepaald.

Voor het bepalen van de bouwkosten op basis van kengetallen zijn de correcte hoeveelheden van groot belang.