• Project management 01

Planmatig Onderhoud

Planmatig onderhoud wordt door ons uitgevoerd aan de hand van de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

Hierbij wordt tijdens een opname bepaald of de geplande onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

De door de opdrachtgever gewenste bedrijven, of eventueel door ons voorgestelde bedrijven, worden dan ingeschakeld om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, nadat zij hiervoor een offerte uitgebracht hebben, die door ons op marktconformheid getoets wordt.

Bij grotere onderhoudswerkzaamheden worden minimaal 3 offertes bij bedrijven opgevraagd en door ons gespiegeld op gelijkwaardigheid. Na deze prijstoetsen of -spiegels wordt dan een voorstel aan de opdrachtgever gedaan ter goedkeuring voor opdrachtverstrekking.

De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden wordt door ons nauwlettend in de gaten gehouden. Aan het einde van de werkzaamheden wordt met de aannemer opgeleverd.
zodat de door de opdrachtgever gewenste kwaliteit gewaarborgd blijft.