• Project management 01

Programma van Eisen

Een goed Programma van Eisen (PVE) geeft de wensen van de opdrachtgever op hoofdlijnen aan. Zowel bouwkundig als installatietechnisch dienen deze wensen in kaart te worden gebracht.

Het PVE is een groeidocument vanaf de initiatieffase tot aan de bestek fase.

JORY stelt een PVE op waarin zoveel mogelijk aspecten vroegtijdig zijn opgenomen.
Hierdoor worden planwijzigingen in de latere bestekfase voorkomen.