• Project management 01

Projectmanagement

Een bouwproject uitwerken vanaf het initiatief tot en met de realisatie van een praktisch, mooi en betaalbaar gebouw gebeurt via diverse faseringen.
Deze faseringen moeten tijdens het hele proces nauwkeurig worden doorlopen en afgesloten voordat de volgende fase wordt opgestart.

Veel zaken worden van grof naar fijn uitgekristalliseerd.
Eisen en wensen van de opdrachtgever zullen uiteindelijk vertaald moeten zijn in het project. Tijd, geld en kwaliteit spelen hierbij een grote rol.
Ook toekomstig onderhoud speelt een belangrijke factor voor de exploitatiekosten van het gebouw.

Als projectmanager heb je de taak om al deze informatie op een juiste wijze te laten vertalen in tekeningen en bestek. Dit alles binnen een bepaald budget en tijdsbestek.

Een goede projectmanager moet dus over veel kwaliteiten beschikken en is eigenlijk een duizendpoot.
Kennis van zaken, goede contactuele eigenschappen, ruime ervaring en een strakke organisatie zijn slechts enkele begrippen die nodig zijn.
Elk bouwproces kent zijn tegenslagen en problemen. Het is aan de projectmanager om deze tijdig te herkennen en oplossingen te initiëren.

Volgens JORY zorgt een prettige werksfeer uiteindelijk ook tot een beter eindproduct. Ons motto is elkaar aanvullen met respect voor elkaars mening en vakgebied.
Graag willen wij met u kennis maken om onze visie met u te delen.